Budowa, konserwacja, renowacja  i naprawa instrumentów smyczkowych:
skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy.